Andresens Bank var en av Norges største forretningsbanker, og Christiania Bank og Kreditkasse oppnådde et betydelig løft størrelsesmessig gjennom fusjonen.

Bildet viser Andresens Bank-logo fra ca. 1980.