Teknologiselskapet TiTech avvikles i sin daværende form, men navnet beholdes og tas i 1993 i bruk for annen virksomhet.