Professor Knut Sogners bok ”Andresens. En familie i norsk økonomi og samfunnsliv gjennom to hundre år” utkommer på Pax Forlag.