Første generasjon

Johan Henrik Andresen (1815–1874) kjøper Tiedemanns Tobaksfabrik av Johann Ludwig Tiedemann. Under Andresens ledelse befester fabrikken posisjonen som en av landets ledende. Andresen driver i tillegg omfattende handels- import- og engrosvirksomhet med andre typer varer, har interesser i rederivirksomhet og dessuten omfattende finansielle investeringer. Johan Henrik Andresen er sønn av kjøpmann, bankier og stortingsmann Nicolai Andresen, innvandret fra Danmark i 1801.

Bildet viser (fra venstre) Johann Ludwig Tiedemann og Johan H. Andresen