Med EloBrick lanserer Elopak for første gang en emballasje som ikke er beregnet på egne fyllemaskiner. EloBrick er beregnet på maskiner basert på rullmating, som utgjør et meget stort marked internasjonalt, og kommer som et supplement til Elopaks velkjente Pure-Pak system.

Bildet er fra Hilde Vinge/Elopak.