Kraftig vekst i olje- og gassektoren er bakgrunnen for at venturefondet Energy Ventures II lanseres i april, etter at Energy Ventures I er tilnærmet fullinvestert. Ferd Venture er største investor også i det nye fondet. Øvrige hovedinvestorer er statseide Argentum Fondsinvesteringer samt Gjensidige Forsikring og oljefeltteknologiselskapet Schlumberger.