Energy Ventures III fulltegnet med 1,3 milliarder kroner i kommittert kapital. Ferd Venture er strategisk samarbeidspartner og største investor.