”European Licencee of Pure-Pak”

Celluloseingeniøren Christian August Johansen og Johan H. Andresen sr. etablerer A/S Elopak Limited. Johansen var kommet hjem fra USA med en ikke-eksklusiv europeisk lisensavtale fra amerikanske Ex-Cell-O for Pure-Pak-kartong, og agentur for tilhørende fyllemaskiner. Elopak (navnet er dannet av European Licencee of Pure-Pak) bygget opp et stort og moderne produksjonsanlegg på Hurum, til tross for sterk skepsis fra den norske meieribransjen. Det skulle snart vise seg at norske forbrukerne foretrakk Elopaks pappemballasje fremfor både glassflasker og andre alternativer.