Torfinn Kildal og Olav Fjell, begge blant Norges mest erfarne toppledere, blir de to første medlemmene av Ferds nye Advisory Board, en gruppe rådgivere med tung kompetanse som bedriften kan benytte seg av i aktuelle saker.