Shipping og offshore

Etableringen markerer begynnelsen på Tiedemann-konsernets etter hvert omfattende engasjement innenfor shipping og senere offshore borerigger. Golden West eide og drev til å begynne med et tankskip på 7 500 tonn, og sto etter krigen for driften av både egne skip og skip eid dirkete av Tiedemanns-konsernet. Selskapet ble i 1971 overtatt av andre grener av familien, mens konsernets shippinginteresser ble avviklet i løpet av 1970-tallet, engasjementet i borerigger på 1990-tallet.