Etablerer Norsk-Engelsk Tobaksfabrikk (NETO) med British American Tobacco Company (BATCO) som likeverdig partner. NETO ble en heleid Tiedemannbedrift i 1934.

Bildet viser NETOs varemerke.