Tiedemanns Tobaksfabrik var en foregangsbedrift når det gjaldt omsorg overfor de ansatte. Dette kom blant annet til uttrykk ved opprettelsen av en organisert sykekasse så tidlig som i 1874 og ved ansettelse av landets første sosialsekretær i 1937.