I 2017 ble den årlige SosEnt-konferanse erstattet med EVPA-konferansen og konferansen ble derfor et europeisk toppmøte for venture filantroper. EVPA (European Venture Philanthropy Association) er en europeisk paraplyorganisasjon for investorer som først og fremst vektlegger at investeringen bidrar til sosial verdiskapning, men også gir økonomisk avkastning. Konferansen samlet over 540 deltakere og over 100 deltakere fra Norge.