Ferd Private Equity Fund I selger Collett Pharma, produsent av helserelaterte merkevarer. Kjøper er Orkla. Ferds eierskap varte 15 måneder, som er kortere enn planlagt. Utløsende for salget var suksess og rask vekst, kombinert med Collett Pharmas behov for å inngå i en større merkevarekonstellasjon for å gjennomføre planer om nordisk og europeisk ekspansjon.

Bildet viser Tove Skarheim, Brand Manager i Collett Pharma, med selskapets populære vitaminbjørner.