TiTech Visionsorts systemer for automatisk avfallssortering gir store miljøgevinster. I 2004 overtok returemballasjeselskapet Tomra videreutvikling og kommersialisering.