Forretningsområdet Ferd Alternative Investeringer opphører som avdelingsoverbygning, og porteføljene fordeles på de nye forretningsområdene Ferd Hedgefond og Ferd Special Investments.