Ferd Alternative Investeringer introduseres som nytt navn for Ferd Ekstern Forvaltning. Navneskiftet skyldes utvidede arbeidsoppgaver