Ferd Capital etableres som eget forretningsområde for langsiktige industrielle investeringer – som en videreutvikling av Ferd Industrial Holdings.