Ferd Capital har i 2016 analysert og vurdert investeringer i flere børsnoterte selskaper. Mandatet ble opprettet i 2014 og Ferd Capital har siden investert i PGS, Scatec Solar og Benchmark Holdings Plc.