Ferds aktive egenkapitalinvesteringer samles i én organisatorisk enhet ved at Ferd Capital og Ferd Venture slås sammen under navnet Ferd Capital.