Ferd Capital og den svenske private equity-aktøren Ratos etablerer et partnerskap der hvert av selskapene representerer en 50 prosents eierandel i Aibel, etter at Herkules Private Equity Fund II solgte seg helt ut av oljeserviceselskapet.