Ferd Capital øker eierandelen i TeleComputing fra 45 til 96,1 prosent