Det seirende utkastet – med (fra venstre) juryformann Ola Mowé, Espen Pedersen fra Lund & Slaatto Arkitekters vinnerteam, byråd Grete Horntvedt, Johan H. Andresen, og Ferd Eiendoms direktør John Skogen.