Bygget på 9.400m2 inneholder opplevelsessenter, butikk med alle produkter på ett brett, eget Swix-museum – i tillegg til fabrikk, lager og logistikk. Prosjektet er utviklet i tett samarbeid mellom Ferd Eiendom, Swix og A Bygg.