Industrikomplekset på 32 000 kvm. rommer Elopaks danske produksjonsanlegg. Kjøpet er Ferd Eiendoms første investering i Danmark.