Henrik Ibsens gate 4 er et markant innslag i bybildet – her fotografert etter at gården ble pusset opp og lyssatt av Ferd Eiendom.