Hovedkontoret for oljeserviceselskapet Aibels virksomhet I Oslo-regionen selges til Oslo Pensjonsforsikring. Ferd Eiendom var byggherre for eiendommen, som sto ferdig i 2012. Aibel har en langsiktig leiekontrakt for hele bygget, som omfatter 28 000 kvm. kontor- og garasjeareal.