Ferd Eiendom inngikk i januar en avtale med Oslo Areal om salg av Strandveien 4,8 og 10, Lysaker i Bærum kommune. Strandveien 4-8 er et kontorbygg hvor tilnærmet hele bygget er utleid på lang leiekontrakt til oljeselskapet Lundin Norway AS. I transaksjonen inngår også naboeiendommen Strandveien 10. Ferd Eiendom kjøpte Strandveien 4-8 i 2013, og har gjennomført en totalrehabilitering/modernisering i forkant av Lundin sin innflytting høsten 2015.