Forretningsområdets investeringer omstruktureres til fire spissede mandater, og legger til rette for en enda bedre tydelighet og prosess rundt kapitalallokering til eksternt forvaltede strategier. Etter endringen forvalter forretningsområdet fire mandater: Relative Value, Macro, Global Equity og Global Fund Opportunities. Global Equity mandatet åpner for investering i aktivt forvaltede long-only aksjefond.