Ferd Ekstern Forvaltning får et utvidet investeringsmandat for å kunne utnytte mulighetene i kjølvannet av finanskrisen.