Uavhengig styre

Ferd får nytt styre – for første gang med bare eksterne medlemmer uten tidligere tilknytning til Ferd. Intensjonen er å styrke evnen til å se problemstillinger utenfra og å få tilført synspunkter, erfaringer og vurderinger fra miljøer med andre innfallsvinkler. Konsernsjef og eier skal delta i alle styremøter.

Bildet viser (fra venstre): Jo Lunder, Gunn Wærsted (styreleder), Urban Jansson, Wenche Agerup og Henrik Brandt.