Ferd utvider porteføljen og investerer i fergeselskapet Fjord Line AS. Etter en rettet emisjon og et frivillig tilbud til minoritetsaksjonærer har Ferd AS en eierandel på 38,54 %.