Ferd inngikk partnerskap med IT- og informasjonssikkerhetsselskapet mnemonic som er en av de største tjenesteleverandørene av cybersikkerhet i Europa. Målet med det nye partnerskapet er å sikre et langsiktig eierskap mellom de ansatte og Ferd, samt øke satsingen på internasjonal vekst.