Ferd Invests mandat utvides til å omfatte danske og finske børsnoterte aksjer, i tillegg til norske og svenske børsaksjer og aksjer i nordiske små og mellomstore bedrifter.