Ferd øker sin eierandel i oljeserviceselskapet Interwell fra 34 til 58 prosent gjennom å kjøpe aksjer av gründerne. Interwell har doblet både omsetning og driftsresultat siden Ferd kom inn på eiersiden i slutten av 2010.