Ferd kjøper 11 256 531 aksjer i PGS. Etter kjøpet har Ferd en eierandel på 10,1% prosent av aksjene.