Norges ledende private equity-fond

Ferd Private Equity Fund etableres for å utøve aktivt eierskap i norske og nordiske selskaper med potensial for videre vekst. For å oppnå riktig størrelse og diversifisering i porteføljen blir også eksterne investorer invitert til å delta. Det nye oppkjøpsfondet får en kommittert kapital på 1,2 milliarder kroner, kort tid etter utvidet til to milliarder, og blir dermed størst i Norge i sitt slag. Ferd Private Equity går selv inn som største eier. Blant de eksterne investorene er ledende norske og internasjonale offentlige og private pensjonsfond, forsikringsselskaper og fond-i fond.

Ferd Private Equity Partners etableres som eksklusivt rådgivningsselskap for fondet, med medarbeiderne hentet fra Ferd Private Equity og eierinteressene delt mellom aktive partnere (60 prosent) og Ferd (40 prosent).