Ferd Private Equity Fund II fulltegnet med 4,25 mrd. kroner. Ferd er største investor.