Eierandelen på 17,2 prosent i Skandinavisk Tobakskompagni selges til det danske selskapets øvrige eiere. Aksjeposten var en del av oppgjøret for salget av J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik i 1998. Ferd får 3,2 milliarder kroner frigjort til ny virksomhet i egen regi, samtidig som siste del av engasjement i tobakksvirksomhet er avviklet.