Ferd Sosiale Entreprenører etableres for å skape en fast ramme rundt engasjementet for organisasjoner og gründere som vil nå sosiale mål med forretningsmessige metoder.