Ferd Sosiale Entreprenører (FSE) gikk for første gang inn på eiersiden i en sosial entreprenørbedrift. Etter å ha fulgt Unicus tett i mer enn seks år, ble FSE deleiere gjennom en rettet emisjon. FSE har etter dette en eierandel på rundt 38 prosent, og gikk samtidig inn med to styremedlemmer i selskapet.