Mandatet Ferd Special Investments ble fornyet i 2015 og mandatet skal benytte Ferds fleksibilitet, samt bredden av Ferds kompetanse og nettverk. Ferd Special Investments kan investere i de fleste delene av kapitalstrukturen og har ingen krav til eierandel eller innflytelse. Ferd Special Investments investerte gjennom 2016 i underkant av 500 millioner kroner.