Etablering av Energy Ventures

Ferd Venture er en av initiativtakerne til etableringen av Energy Ventures. Fondet skal primært investere i selskaper som utvikler teknologi for oppstrøms olje- og gassvirksomhet i Nordsjøen og Nord-Amerika, og som har et globalt perspektiv på virksomheten. Selskapet er basert i Stavanger, med en kommittert kapital på 314 millioner kroner. Ferd Venture er største investor, og bidrar aktivt med kompetanse.