Fiskeren som innregistrert varemerke

Norsk Registrerings-Tidende for Varemærker No. 2. 1894