J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik fusjoneres inn i danske Skandinavisk Tobakskompagni, og Tiedemanns-konsernet er dermed ute av all operativ tobakksvirksomhet