Bankier- og bankvirksomhet

Etter reetableringen i 1928 gjenvinner Andresens Bank posisjonen som shippingmiljøets bank, og er hovedbank for Tiedemanns-konsernet. Banken er en videreføring av bankierfirmaet som Nicolai Andresen, den første av familien i Norge, etablerte i 1809, og som ble drevet videre av andre grener av familien. Fra 1913 bærer virksomheten navnet Andresens Bank, et aksjeselskap der familien har en betydelig posisjon på eiersiden.

Etter fusjon med Bergens Kreditbank i 1921 ble navnet Andresens og Bergens Kreditbank (Foreningsbanken), én av mange banker som ble satt under offentlig administrasjon i forbindelse med bankkrisen i 1923. Den reetablerte Andresens Bank er i dag integrert i Nordeas bankvirksomhet.