Eier og ny styreleder Johan H. Andresen (i bakgrunnen) overlater rollen som konsernsjef til John Giverholt (til venstre). Tor Erik Myrland går inn i en ny og sentral stilling som Chief Investment Officer med ansvar for både industrielle og finansielle investeringer.