Femte generasjon

Johan H. Andresen sr. trer tilbake som konsernsjef og styreleder; Johan H. Andresen jr. overtar begge posisjoner, og går samtidig fra å være partner til å bli eneeier. Dermed er et generasjonsskifte som ble påbegynt vel ti år tidligere fullført.