Johan H. Andresen senior overtok en tobakksfabrikk på 1950-tallet. Mer enn 50 år senere overlot han et differensiert konsern med industriell virksomhet på en rekke områder til neste generasjon.