Fjerde generasjon

Johan Henrik Andresen –senere kjent som senior, den gang junior – overtar som fabrikkeier ved faren Johan H. Andresens død. Som 23 år gammel student ved Harvard Business School har han fortsatt to år igjen til han får sin MBA og kan gå aktivt inn i ledelsen av selskapet.